Viagra: hvor lang tid tar Viagra før en 100 mg Viagra starter?

Viagra er den mest berømte impotenspillen i verden. Dette stoffet kom på markedet på 1990-tallet og har siden blitt foreskrevet for å behandle ereksjonsproblemer flere ganger. Viagra inneholder den aktive ingrediensen sildenafil og tilhører gruppen fosfodiesterase type 5-hemmere. Dette stoffet har en positiv effekt på blodsirkulasjonen til penis, forårsaker en ereksjon som lettere vedvarer over lengre tid.

Hvordan skal dette legemidlet brukes?

Kjøpe Viagra I Oslo

Den vanlige anbefalte dosen er 50 mg, om nødvendig, omtrent 30 minutter til en time før seksuell aktivitet. Imidlertid kan stoffet tas 4 timer til 30 minutter før seksuell aktivitet. Avhengig av stoffets effektivitet og bivirkningene, kan dosen økes til 100 mg eller reduseres til 25 mg.

Maksimal anbefalt dose er 100 mg, og det anbefales ikke å ta mer enn en dose om dagen

Sildenafil kan tas med eller uten mat, men hvis det oppstår under et fettrikt måltid, tar det lengre tid å ta stoffet.

Det er flere faktorer som kan vurderes for å bestemme dosen en person trenger: vekt, helse og andre stoffer

Hvis legen din har anbefalt en annen dose enn de som er oppført her, må du ikke endre måten du tar medisinen uten å konsultere den først.

Det er viktig å bruke dette legemidlet i henhold til legen din

Ikke ta høyere doser enn de som er foreskrevet av legen din. Kontakt legen din dersom du tar en sterkere dose sildenafil enn foreskrevet. Oppbevar dette legemidlet ved romtemperatur i originalpakningen, beskytt det mot fuktighet og hold det borte fra barn. Ikke kast medisiner i avløpsvann (f.eks. I vasken eller på toalettet) eller i husholdningsavfallet. Spør apoteket hvordan du kan bli kvitt ubrukte eller utgåtte medisiner.

Når anbefales ikke dette legemidlet?

Avstå fra å bruke sildenafil under følgende omstendigheter:

 • Du er allergisk mot sildenafil eller noen av ingrediensene i stoffet
 • En historie med visuelle problemer assosiert med retinal nerveskade forårsaket av redusert blodstrøm;
 • Medisinsk mening som motarbeider seksuell aktivitet;
 • Tar stoffet riociguat;
 • Ta alle typer nitratderivater i en hvilken som helst form (oral, sublingual [under tungen], gips eller spray). Nitrater inkluderer nitroglyserin og relaterte medisiner som brukes for å lindre brystsmerter eller angina pectoris. De inkluderer også pentylnitritt i formene som ofte kalles "poppers". Samtidig bruk av disse legemidlene og sildenafil kan føre til at blodtrykket faller plutselig og fører til svimmelhet ved besvimelse, hjerteinfarkt eller hjerneslag.
 • Nitrater brukes til å behandle legemidler som brukes til å behandle angina pectoris (brystsmerter). Hvis du er usikker på om du tar nitrater, spør legen din eller apoteket.

Nitrater bør ikke tas av noen som tar sildenafil fordi det kan senke veldig lavt blodtrykk. Svimmelhet, besvimelse, hjerteinfarkt eller hjerneslag kan forekomme.

Hva er de mulige bivirkningene av dette legemidlet?

Mange legemidler kan forårsake bivirkninger. Bivirkningene nedenfor er ikke kjent av noen som tar dette legemidlet. Hvis du er bekymret for bivirkninger, snakk med legen din om risikoen og fordelene med dette legemidlet. Minst 1% av personene som tar dette legemidlet har opplevd følgende bivirkninger. Mange av disse bivirkningene kan løses, og noen kan forsvinne alene med tiden. Rådfør deg med legen din dersom du opplever disse bivirkningene og hvis de er alvorlige eller plagsomme. Apoteket kan være i stand til å gi deg råd om hva du skal gjøre hvis du opplever disse bivirkningene:

 • Hetetokter
 • En forlegenhet for pust i nesen;
 • Svimmelhet, spesielt når du står opp etter å ha sittet eller ligget;
 • Hodepine;
 • Tørr i munnen;
 • Døsighet;
 • En hoste.

De fleste av bivirkningene som er oppført nedenfor, forekommer ikke veldig ofte, men kan føre til alvorlige problemer hvis du ikke oppsøker legen din eller hvis du ikke mottar medisinsk hjelp. Ta kontakt med legen din så snart som mulig om noen av følgende bivirkninger oppstår:

 • Visuelle feltavvik, inkludert tåkesyn, annen fargeforestilling enn før, lysfølsomhet, midlertidig eller delvis synstap eller dobbeltsyn;
 • Muskelsmerter;
 • Svimmelhet, hvis alvorlig;
 • Lavt blodtrykk;
 • Neseblod;
 • Plutselig nedsatt hørselstap;
 • Øyeblikkelig hukommelsestap.

Slutt å ta stoffet og kontakt lege umiddelbart hvis det er et svar som:

 • Kramper;
 • Brystsmerter, uregelmessig hjerterytme eller kortpustethet i begynnelsen av seksuell aktivitet (hvis du har hjertesykdom)
 • Langvarig ereksjon (over 4 timer), smertefull eller for tidlig;
 • Tegn på hjerneslag (for eksempel plutselig eller alvorlig hodepine, plutselig tap av koordinasjon, unormalt synsfelt, plutselig taleforstyrrelse eller uforklarlig svakhet, nummenhet eller smerter i en arm eller et ben);
 • Tegn på en alvorlig hudreaksjon (slik som blemmer, flassing, utslett på et stort område av kroppen, utslett som sprer seg raskt eller utslett med feber eller ubehag)
 • Tegn på en allergisk reaksjon (f.eks. Utslett, kløe, kortpustethet, hovent ansikt eller hevelse i lepper eller hals)
 • Tegn på blødning i lungene (f.eks. Pustevansker, kald og våt hud, blåaktig lepper og hud)

Noen mennesker kan oppleve andre bivirkninger enn de som er oppført. Rådfør deg med legen din hvis du oppdager et symptom som bekymrer deg mens du bruker dette legemidlet.