Les hvordan Viagra kan forbedre både ytelsen din og kjærlighetslivet ditt!

Viagra er et legemiddel som brukes til behandling av erektil dysfunksjon. Det er handelsnavnet for formen av Sildenafil som i utgangspunktet brukes til behandling av erektil dysfunksjon. Viagra er et vanlig navn når det gjelder å håndtere forbedring av avtagende seksuell ytelse.

Så vanlig som navnet kommer, er det ikke knyttet så mye adel til det, da det har vært rapporter om Viagra misbruk ikke bare alene, men til tider med kokain eller metamfetamin. Studier har blitt utført, inkludert i Norge som har knyttet misbruk av Viagra til en høyere forekomst av seksuelt overførbare sykdommer som HIV, syfilis og hepatitt B. Dette er ikke å si at Viagra forårsaker disse sykdommene fordi det faktisk ikke gjør det. Likevel har Viagra misbruk, spesielt med andre stoffer, vært assosiert med seksuell atferd med høy risiko.

For å forstå virkningsmekanismen til Viagra (Sildenafil), vil vi vurdere normal fysiologi. Normalt oppstår en ereksjon når spiralarteriene i det svampete vevet er fylt med blod. Nervene koordinerer alt dette rundt penis. En feil i dette delikate samspillet mellom nerver og blod kan føre til impotens. Å løse en vasodilator som Viagra løser derfor problemet ved å forenkle blodstrømmen til deler rundt penis, og redusere terskelen for å oppnå og opprettholde en ereksjon.

Virkningsmekanismen

Kjøp Av Viagra På Nett

Viagra er en fosfodiesterase-5-hemmer. I utgangspunktet er det en vasodilator som virker ved å hemme deaktivering av syklisk guanosinmonofosfat (cGMP), og derved forlenge effekten av disse molekylære midlene i vasodilatasjon; Som et resultat oppnås og opprettholdes blodstrømmen til det svampete vevet i penis. Så det gjør det enkelt å få og opprettholde en ereksjon lenge nok til normal sextid. Men det er ikke en del av funksjonen å opprettholde en ereksjon etter utløsning, ettersom kroppen kan være i remisjon.

Bivirkninger

Noen vanlige bivirkninger er rapportert, men kan ikke være for alvorlige, inkludert

Hodepine, rødme, rennende nese, kvalme, svette, magesyke og diaré bør rapporteres til legen.

Imidlertid, hvis plutselig hørselstap, kramper, svimmelhet, alvorlig kortpustethet, plutselige synsforandringer eller synstap og / eller priapisme blir lagt merke til, bør de håndteres i nødstilfeller.

Dosering

Viagra er anerkjent som et reseptbelagt legemiddel på grunn av doseringen. Derfor er det ingen nyheter at det kan fås på andre måter, spesielt for misbruk av yngre mennesker, som overdoserer det med andre psykoaktive stoffer for å få langvarig seksuell ytelse. Imidlertid, basert på normal reseptbruk, brukes Viagra som et medisin på behov. Det tas vanligvis 1 time før seksuell aktivitet, men det kan være aktivt hvis det tas 30 minutter til 4 timer før seksuell aktivitet. Maksimal doseringsfrekvens per dag er en gang. Imidlertid kan doseringen øke eller redusere basert på respons, reaksjon, bivirkninger og andre komorbiditeter. Viagra kan tas med eller uten mat.

Faktorer som påvirker handlingstid

Mange faktorer kan bidra til hvor lenge eller kort Viagra varer, disse inkluderer:

  1. Alder – Alderdom er en av hovedårsakene til å ta Viagra; imidlertid betyr alderdom også en langsommere metabolisme og mer langvarig virkning for stoffet.
  2. Kosthold og livsstil – å spise mye fet mat kan redusere metabolismen av Viagra. Viagra skal ikke tas med druer, da dette kan forlenge virkningen. Røyking eller drikking kan redusere blodstrømmen til penisområdene og redusere effektiviteten.
  3. Medisiner – noen legemidler som erytromycin kan påvirke hvor lenge Viagra virker i kroppen.
  4. Psykologi – en deprimert, stresset eller engstelig helsetilstand kan forårsake total ytelsesangst og redusere effektiviteten av Viagra.

Viagra og andre medisiner

Viagra og Cialis er begge fosfodiesterase-5-hemmere, så begge hjelper til med å oppnå og opprettholde en lengre levedyktig ereksjon hos impotenspasienter; imidlertid virker Cialis i lengre perioder.

Også mat påvirker metabolismen av Viagra mer enn det gjør Cialis. Den største fordelen med Viagra har over Cialis er at den er mer kjent for befolkningen generelt.

Viagra å være en vasodilator er ikke kraftig nok til å forårsake hypotensjon; omvendt kan det vippe en pasient til hypotensjon når andre faktorer er gunstige. Dette er grunnen til at Viagra ikke skal brukes mens pasienten er på nitrater.

Viagra bør ikke brukes mer enn en gang om dagen, og maksimal dosering per dag er 100 mg, større enn dette kan forårsake priapisme (smertefull og vedvarende ereksjon av penis).